Thanh Toán

Quý Khách Thanh Toán Trực Tiếp Tài Khoản các tài khoản sau:

TK1: Chuyển TK: 052296390001 , LienVietPostBank, Ngô Thị Thu Hiền

TK 2 Giám Đốc:  048148510001, LienVietPostBank, Dương Văn Tính 

Tài khoản ưu tiên số 1 kiểm tra tức thời khi biến động số dư, chuyển từ tài khoản Cá Nhân suất hóa đơn Tiền Mặt dưới 20 triệu.

TK3: CTY TNHH MTV DATVIETTOURIST, Số TK: 4514201001280, AGRIBANK CN Lý Sơn.

Chuyển từ tài khoản công ty trên 20 triệu Suất Hoá Đơn chuyển khoản.

” Chú ý: Chuyển đúng vào 3 tài khoản trên “

Công Ty TNHH MTV DATVIETTOURIST

Đc: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tel 1: 0947099299 ( Điều Hành Tour & Sale )

Tel 2: 0942037567 ( Giám Đốc Điều Hành )

Email: duongvantinh06@gmail.com